ข้อมูลบริษัท

บริษัท บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 ประกอบกิจการค้าปลีกในรูปแบบสมัยใหม่ โดยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในราคาประหยัด ในบรรยากาศที่สะดวกสบาย และเป็นกันเอง โดยมีพื้นฐานมาจากการเปิดร้านโชวห่วยชื่อ “บางบอนการสุรา” เมื่อ10 กว่าปีก่อน ทำให้มีความคุ้นเคยกับลูกค้าเป็นอย่างดี

ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจขายส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ในรูปแบบของศูนย์ค้าส่งขนาดมากกว่า 3,000 ตารางเมตรและ ธุรกิจขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ในรูปแบบของซูเปอร์ขนาด 300 ตารางเมตร โดยเราจะมีการนำเสนอความหลากหลายของสินค้าให้ครบกับความต้องการของลูกค้าที่ “ซื้อไปใช้ก็คุ้ม ซื้อไปขายก็ได้กำไร” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญของการบริการเป็นอันดับหนึ่ง ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยเรามีลูกค้าสมาชิกมากกว่า 4,000 ราย ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการเปิดสาขาแล้ว 12 สาขา ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและสมุทรสาคร และพร้อมที่จะขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็น Chain  Modern Trade ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล

พันธกิจ

1. ตอบสนองลูกค้าด้วยสินค้าราคาประหยัด ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

2. เอาใจใส่และให้ความสำคัญในการบริการลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

3. ขยายสาขาและช่องทางการจำหน่ายเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและสร้างความสะดวกสบายอย่างต่อเนื่อง

4. มอบสิ่งตอบแทนคืนสู่สังคม

5. พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง

พันธสัญญา

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สานสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่พนักงาน มอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม

ค่านิยมองค์กร

เอาใจใส่ลูกค้า ทำงานเป็นทีม รักองค์กร มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

โครงสร้างองค์กร